Loading...
Giriş Yap İLAN VER

En Çok Sorulanlar Ve Cevapları

Anasayfa En Çok Sorulanlar Ve Cevapları
Sevdiklerinizle Paylaşın

En Çok Sorulanlar Ve CevaplarıMİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ
DEVREMÜLK SEKTÖRÜNDE 15 YILA YAKIN ZAMANDIR OLUŞAN TECRÜBEMİZİ SİZLERE SUNMAK İÇİN BU PLATFORMU SEÇTİK.AMACIMIZ BİREYSEL YARDIMLARDAN ZİYADE,TÜRKİYE' DE,AVRUPA' DA VE TÜRKÇE KONUŞULAN HERYERDE BULUNAN DEVREMÜLK SAHİBLERİ İLE;  1 . ELDEN YÜKSEK RAKAMLARA BÜTÇELERİ YETMEYEN LAKİN DEVREMÜLK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERİ BİR ARAYA GETİRMEK.

DEVREMÜLK NEDİR?

Genellikle tatil amacı ile kullanılmak üzere inşa edilen çok sayıda daire barındıran, çok sayıda ortak tarafından satın alınan ve her bir ortağın belirli dönemler dahilinde sınırlı zaman içerisinde kullanma hakkı elde ettiği taşınmaz devremülk olarak isimlendirimektedir. 

Belirli devrelerde yani dönemlerde kullanıldığı için devremülk olarak isimlendirilmektedir. Özellikle de son yıllarda otel fiyatlarının büyük bir hızla yükselmesinin ardından Türk tatilciler tarafından daha sık tercih edilmeye başlanmıştır. 


DEVREMÜLK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Ev alırken dikkat etmeniz gereken hususlar olduğu gibi devremülkte de bu hususlara dikkat etmeniz gerekir.

-Aksi yönde resmi senet ile karar verilmediği sürece devrelerin sayı ve süreleri dikkate alınarak devremülk hakkı eşit bir biçimde belirlenmelidir.

-Devremülk hakkının kurulabilmesi için mutlaka yapının müstakil yapı olması ya da mesken nitelikli kat mülkiyeti veya kat irtifakının kurulması gerekmektedir.

-Tapu sicilinde mutlaka bir yıllık zaman dilimini içeren devrelerin tümü gösterilmelidir.

-Devre mülk hakkı devremülk sahibi tarafından devredilebileceği gibi ölüm halinde kişinin yasal mirasçılarına geçer.-Devremülk hakkının devri konusunda düzenlenen sözleşmede aksini gösteren bir hüküm bulunmuyor ise kullanım hakkı başkasına devredilebilmektedir.

-Devremülk sözleşmesi düzenlenmeli ve bu sözleşmede yıllık bakım masrafları, dönem süresi, devir teslim için uyulması gereken kurallar ve yöneticilerin seçimi gibi hususlar bu sözleşmede detaylı olarak yazılmalıdır.DEVREMÜLK SÖZLEŞMELERİ

Devremülk günümüzde birçok dolandırıcılık faaliyetlerinin konusu olabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için 2015 yılında Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği yayımlandı.

Bu yönetmelik kapsamında, tarafların yükümlülükleri tespit edilmiştir. Düzenlemelere rağmen devremülk almak isteyen vatandaşların sözleşmelerin incelenmesi aşamasında, cayma hakkı, sözleşmenin feshi koşulları, tarafların yükümlülüklerine aykırı hareketlerinde tazminat sorumlulukları gibi konularda mutlaka bu konuda deneyimli avukatlardan ve hukuk bürolarından hukuki hizmet almaları gerekir.

Avukat ve hukuk bürolarından alınan bilgiler ile en sağlıklı şekilde devremülk sahibi olunabilir.


Devre Mülk ve Devre Tatil Arasındaki Farklar

Devre Mülk ve Devre Tatil Ayrımı
Devre mülk hakkı ile Devre tatil hakkına ilişkin düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile 14.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinin, 2/3.maddesinde “yönetmeliğin uygulanmasında devre mülkdönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli gayrimenkul satışı ve benzeri isimler altında yapılan tapu tesciline konu edilen satışlara ilişkin sözleşmeler, bir yıldan uzun süre için kurulması ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla gecelik konaklama imkânı tanıması halinde devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir” denilmiştir. Yani devre mülk sözleşmesinin yönetmelik kapsamında bir veya daha fazla gecelik konaklama imkânı tanıması halinde devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilecek olup yönetmelikteki tüm maddeler devre mülk sözleşmesini de kapsamakla beraber aralarındaki farklardan kısaca söz etmekte fayda vardır.
1-Devre mülk hakkı ayni bir hak olup tapuda resmi şekilde yapılması gerekli iken, devre tatil hakkı ayni bir hak olmayıp şahsi hak niteliğinde olduğundan tapuda resmi şekilde yapılma zorunluluğu olmayıp, yazılı şekilde yapılması yeterlidir. Yani devre mülk hakkında hak sahipleri devre tatil kullanıcılarından farklı olarak müşterek mülkiyet hakkı sahibidirler. Devre mülk hakkı aynî hak olması sebebi ile herkese karşı ileri sürülebilir. Devre tatil hakkı ise aynî bir hak olmayıp şahsî niteliktedir ve sadece borçlusuna karşı ileri sürülebilir. Tapuya şerhi zorunlu değildir.
Görüldüğü gibi, devre mülk ve devre tatil arasındaki en belirgin fark, devre mülk hakkı ayni bir hak olup herkese karşı ileri sürülebilir iken, devre tatil hakkı ayni bir hak olamayıp şahsi niteliktedir ve sadece borçlusuna karşı ileri sürülebilir. Bu ayrım devre mülk sözleşmesinin resmi şekilde yapılmasını zorunlu kılarken, devre tatil sözleşmesinin resmi şekilde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.


DEVRE MÜLK VE DEVRE TATİL AYRIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARINDA ÖZETLE;
KARAR: Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’ne göre; “Dosyada mevcut taraflar arasında yapılan devre mülk satış vaadi sözleşmesinin 7. maddesinde satıcı, en geç 15.9.2011 tarihinde 2. Etaptaki tüm devreleri tamamlayacağını, 31.12.2010 tarihi itibarıyla devre mülkü teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiş, 9. madde hükmü uyarınca devre mülk dairesinde devreye bağlı kat irtifakı tapusunun devredileceği, 10. maddede sözleşmenin fesih durumunda tüketicinin % 20 oranında cezai şart ödeyeceği kararlaştırılmıştır. Yapılan adi yazılı sözleşme göre tatil konusu yerde tapu devri ve kat irtifakı kurulması taahhüt edildiğinden sözleşme, bu niteliği itibariyle devre mülk satış vaadi içeriklerine sözleşmesidir. Bu itibarla, somut olayda Sözleşme, devre tatile dair olmayıp devre mülk satışına yönelik olduğundan bu nitelikteki sözleşmelerin tapuda resmi şekilde yapılması zorunludur. Aksi halde yapılan sözleşme geçersizdir. Devre mülk dahi olsa taşınmaz satışı resmi şekil şartına tabidir. Adi yazılı şekilde yapılan bu sözleşme Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan açık düzenleme uyarınca geçersizdir. Yapılan satış ve devir işleminin asgari noterde resen düzenleme şeklinde veya tapuda yetkili memur huzurunda yapılması zorunludur.

2-Devre mülke ilişkin cayma bildiriminin noterlik aracılığı ile yapılması zorunludur. Devre tatil sözleşmesinde cayma bildiriminin posta yoluyla veya yazılı olarak herhangi bir şekilde gönderilmesi yeterlidir.
3-Devre mülk hakkı 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Devre Mülk Hakkı başlıklı sekizinci bölümünde düzenlenen hakkı kapsamaktadır. Devre Tatil Sözleşmesi, Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmeleri ifade eder. Ancak yeni yönetmelikle devre mülk, dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli gayrimenkul satışı ve benzeri isimler altında yapılan ve tapu tesciline konu edilen satışlara ilişkin sözleşmeler, bir yıldan uzun süre için kurulması ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı tanıması halinde devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir düzenlemesi getirilmiştir.Tatil Değişim Sistem Ve Organizasyonları - RCİ


RCİ, en eski ve geniş uluslararası tatil değişim sirketi olarak üye devremülk ve devretatil sahiplerinin sahip oldukları tatil haftalarını dünya üzerindeki diğer tatil haftalarıyla değiştirebilme imkanı sağlıyor...RCİ Üyeliğinin Avantajları


Devre tatil (veya diğer bir adıyla paylaşılan tatil sahipliği), bir tesis mülkünde genellikle bir hafta veya daha uzun olmak üzere belirli bir kullanım süresi satın aldığınız bir uygulamadır. Devre Tatil sistemi tatil evi sahipliğini, sevdikleri bir tatil yerinde ikinci bir evleri olmasını isteyen ancak tüm sahipliği karşılayamayan veya ikinci bir ev almak için gerekli finansal yatırıma girmek istemeyen kişilerin ulaşabilecekleri finansal seviyeye getirir.

 

Tesisler genellikle, aynı tesiste veya aynı geliştiricinin sahip olduğu başka tesislerde ek hafta satın alma potansiyeliyle birlikte yalnızca bir haftalık sahiplik ve kullanım seçeneği sunar. Kısmi sahiplik mülkleri ve "destination kulüpler" genellikle en iyi konumlarda yüksek gelir grubuna hitap eden mülklerde birkaç haftadan oluşan daha uzun süreli sahiplik seçeneği sunar.


Devre tatile veya kısmi mülke sahip olmanın en büyük avantajı, bir mülke tamamen sahip olmanın ve bakımını yapmanın getirebileceğinden daha az finansal riskle 'ev konforunda' garantili bir tatil imkanı ve çok daha fazlasını sunmasıdır. Tatil sahipliği tesisleri, otellerle karşılaştırıldığında daha geniş konaklama birimleri sağlayabilir ve daha fazla tesis içi konuk olanağı sunabilir.

 

Ancak bir Tatil Değişim hizmet sağlayıcısı üyeliğiniz olmadan devre tatil haftanızı başka bir yerdeki alternatif tatille değiştiremezsiniz. RCI'a katılarak, RCI'ın değişim programına kaydolan mülklerle değişim yapmak ve Wyndham Worldwide konaklama grubu bünyesindeki ortak şirketlere ait konaklama birimlerimizde tatil yapmak gibi çok çeşitli tatil seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Şu anda RCI Tatil Değişim ağı kapsamında 100'den fazla ülkede yaklaşık 4.500 bağlı tesis ile heyecan verici tatil deneyimlerine erişebilirsiniz.Devremülkün Avantajlı ve Dezavantajlı Yönleri

Genel anlamda yılın belli bir günü, belirli bir yerde tatil yapmak ve mülkü kullanmadığı zamanlar kirasından faydalanmak isteyenler için karlı bir yatırım olan devremülk; güvenilir olmayan şirketlerin başlattığı projelerdeki aksaklıklar nedeniyle hak sahiplerini zarara da uğratabiliyor. Mülkiyet hakkının başkalarıyla paylaşılması, devremülk projesini yapan şirketlerin, hak sahiplerine sözleşme üzerinden kullanım hakkı tanımasını gündeme getirebiliyor. Mülkün tapusu üzerinden yapılmayan sözleşmelere, gayrimenkul sahibinin aleyhine maddeler yerleştirilebiliyor. Örneğin mülkiyet hakkı, 20-30 yıl gibi bir süreyle sınırlandırılabiliyor. Bunların yanı sıra ev ortamında otel konforu sunmayı hedefleyen devremülklerdeki aidatlar bazen bütçeyi zorlayabiliyor. Diğer hak sahipleri, mülkü boşaltmayı geciktirdiğinde kiranın alınmasında veya konuta yerleşmede problemler çıkabiliyor.


Devremülkün avantajlarına bakılacak olursa, yazlık fiyatlarının oldukça yüksek olduğu tatil beldelerinde 15.000 TL gibi bir bedelle devremülk sahibi olmanın son derece ekonomik olduğu görülüyor. Özellikle orta gelir sınıfından, çocuklu ve kalabalık ailelerin tercih ettiği devremülkleri satın almak, her yıl otelde tatil yapmaktan çok daha uygun bir fiyata mâl oluyor. Sürekli aynı yerde tatil yapmak istemeyenler, kullanacakları süre içinde mülkü kiraya vererek gelir elde edebiliyor. Proje başlangıcında uygun fiyata alınan devremülkler, 2-3 yıl içinde iki misli fiyatına satılabiliyor. Devremülkün kullanım hakkı bir başkasına devredilebiliyor ve miras bırakılabiliyor. Bu yönleriyle devremülk, güvenilir şirketlerden alındığında son derece karlı bir yatırım aracı oluyor.

İlginizi Çekebilecek Bir Blogumuzu Buraya Bırakıyoruz

https://www.termal360.com/devremulk-uyeligi-nedir.html
Hemen ilan verin, kısa sürede alıcı bulun.

Hemen İlan Ver!

Şimdi
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Hemen
Yayınlansın!

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın!

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.